พัฒนาการทางสังคม - วัฒนธรรมไทย =

Socio-Cultural development in Thai history /

ศรีศักร วัลลิโภดม

Main Author: ศรีศักร วัลลิโภดม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจไทย –– แง่สังคม
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!