ระบาดวิทยา =

Epidemiology /

ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

Main Author: ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: Epidemiology
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA105พ979ร 2544
Copy 1
Available