แบบเรียนเร็ว เล่ม 1, 2, 3 /

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ; สมพร จารุนัฏ, บรรณาธิการ

No Cover Image
Main Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา, 2405-2486.
Other Authors: สมพร จารุนัฏ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศานา กรมการศาสนา, 2542
Subjects: ภาษาไทย –– การใช้ภาษา –– การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย –– แบบเรียน –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1577.T5 ด492บ 2542
Copy 1
Checked out Due: 2020-12-28 Recall This