สื่อโสตทัศน์ในห้องสมุด /

สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์

Main Author: สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: โสตทัศนวัสดุ -- (บริการห้องสมุด)
โสตทัศนวัสดุ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 025.777 ส831ส 2543
Copy 6
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z717 ส831ส 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z717 ส831ส 2543
Copy 3
Available