แม่ปิงวิกฤต /

ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์, บรรณาธิการ

Other Authors: ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มิ่งเมืองนวรัตน์, 2536
Subjects: น้ำเสีย –– การบำบัด
มลพิษทางน้ำ –– การบำบัด
อนามัยสิ่งแวดล้อม
แม่น้ำปิง –– การบำบัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TD423 ม881 2536
Copy 8
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available