คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร /

สุมาลี เหลืองสกุล

Main Author: สุมาลี เหลืองสกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: จุลชีววิทยาทางอาหาร –– คู่มือปฏิบัติการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QR115 ส842ค 2543
Copy 7
Available
Copy 6
Available
Copy 10
Available
Copy 5
Available