การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา /

ชวลิต อังวิทยาธร

Main Author: ชวลิต อังวิทยาธร
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2544
Subjects: การค้า –– สังคม
การแลกเปลี่ยนสินค้า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HD90.66.T53S6 ช283ก 2544
Copy 15
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD90.66.T53S6 ช283ก 2544
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 12
Available

Satit School, Stack

Call Number: 303.482 ช283ก 2544
Copy 14
Available