หลักการไฟฟ้าสื่อสาร =

Principles of communication systems /

บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

Main Author: บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.
Subjects: การสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TK5101.A3 บ259ว 2541
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available