ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงที่สมรสแล้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี =

Factors effecting the screening for cervical cancer in married women in Amphor Maung, Ubonratchathani /

ประภาพร สุวรัตน์ชัย

No Cover Image
Main Author: ประภาพร สุวรัตน์ชัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
Subjects: Cervix -- Neoplasms -- diagnosis -- case -- studies -- Ubonratchathani
Cervix -- Neoplasms -- prevention -- & -- control -- case -- studies -- Ubonratchathani
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ป342ป 2539
Copy 1
Available