ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงที่สมรสแล้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี =

Factors effecting the screening for cervical cancer in married women in Amphor Maung, Ubonratchathani /

ประภาพร สุวรัตน์ชัย

No Cover Image
Main Author: ประภาพร สุวรัตน์ชัย
Format: THESIS
Language: Thai
Subjects: Cervix Neoplasms –– diagnosis –– case studies –– Ubonratchathani.
Cervix Neoplasms –– prevention & control –– case studies –– Ubonratchathani.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ป342ป 2539
Copy 1
Available