นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา =

Product and price policies /

เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ

Main Author: ศิริวรรณ เสรีรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธนชัชการพิมพ์, 2543
Subjects: การตลาด
การจัดการตลาด
ผลิตภัณฑ์ ราคา
การกำหนดราคา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: HF5415.13 ศ486น 2543
Copy 8
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.13 ศ486น 2543
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available