นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา =

Product and price policies /

เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ

Main Author: ศิริวรรณ เสรีรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธนชัชการพิมพ์, 2543
Subjects: การตลาด
การจัดการตลาด
ผลิตภัณฑ์ –– ราคา
การกำหนดราคา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 316 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9748708217