นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา =

Product and price policies /

เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ

Main Author: ศิริวรรณ เสรีรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธนชัชการพิมพ์, 2543
Subjects: การตลาด
การจัดการตลาด
ผลิตภัณฑ์ –– ราคา
การกำหนดราคา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!