ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่ - ลำพูน =

Ancient communities in the Chiang Mai - Lamphun Basin /

สรัสวดี อ๋องสกุล

Main Author: สรัสวดี อ๋องสกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2543
Subjects: เมืองโบราณ -- ไทย -- เชียงใหม่ -- วิจัย
เมืองโบราณ -- ไทย -- ลำพูน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS589.C5 ส349ช 2543
Copy 5
Available