การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC /

อัจฉรา จันทร์ฉาย

Main Author: อัจฉรา จันทร์ฉาย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การบริหารธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.28 อ498ก 2545
Copy 1
Available
Copy 3
Available