การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ =

Strategic management and cases /

ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่น ๆ]

Main Author: ศิริวรรณ เสรีรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2540
Subjects: การจัดการการตลาด
การตลาด
การขาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!