พูดและเขียนอย่างผู้จัดการ =

How to speak & write as a manager /

อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช

Main Author: อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การสื่อสารทางธุรกิจ
จดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สุนทรพจน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HA5718 อ194พ 2543
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available