การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ร่วมกับครอบครัว =

Self care and quality of life in AIDS patient living with family /

โดย รสสุคนธ์ วาริทสกุล ... [และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Main Author: รสสุคนธ์ วาริทสกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– nursing.
Acquired Immunodeficiency Syndrome –– psychology.
Quality of LLife.
Self Care.
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้ป่วย –– การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– ผู้ป่วย –– การดูแล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Research

Call Number: W20.5 ร177ก 2544
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available
Copy 7
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ร177ก 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available