พืชผักพรรณไม้พื้นบ้านอีสาน /

กมลทิพย์ กสิภาร์, รวบรวม

Other Authors: กมลทิพย์ กสิภาร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543
Subjects: พืช -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผัก -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผักพื้นบ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QK364 พ815 2543
Copy 3
Available