คำมั่นสัญญา =

The promise /

เพิร์ล เอส. บั๊ค, เขียน ; สันตสิริ, แปล ; อาจิณ จันทรัมพร, บรรณาธิการ

Main Author: บั๊ค, เพิร์ล เอส
Other Authors: สันตสิริ, อาจิณ จันทรัมพร
Format: FICTION
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2543, 2545
Subjects: นวนิยายอเมริกัน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Fiction (2nd Fl.)

Call Number: น บ247ค 2545
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available