อิทธิพลของการลดการไถพรวนและการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวนาหว่านน้ำตมในเขตภาคเหนือตอนลบ่าง /

วัลภา บุญพรม

No Cover Image
Main Author: วัลภา บุญพรม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2544
Subjects: ข้าว –– การปลูก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!