การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร /

โดย อิโนะอุเอะ ฟูจิโอะ ;แปลโดย สุวิมล กีรติพิบูล, บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์

Main Author: ฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ
Other Authors: สุวิมล กีรติพิบูล, บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545
Subjects: อุตสาหกรรมอาหาร –– สุขาภิบาล
อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information