รายงานการประชุมรัฐสภา (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) /

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์, 2539
Subjects: การประรัฐสภา
รัฐสภา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1747.A3 ล761ร 2539
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available