แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA :

คู่มือการวางแผนพัฒนาและบันทึกความก้าวหน้าเพื่อการสื่อสารภายในและเพื่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก /

โดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

Other Authors: สถาบันพัมนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: โรงพยาบาล -- การประเมิน
การควบคุมคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WX153 บ892 2543
Copy 7
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RA963 บ892 2543
Copy 3
Available