ความรู้เบื้องต้นสังคมและวัฒนธรรมในภาวะโลกไร้พรมแดน /

อำนวย พิรุณสาร

No Cover Image
Main Author: อำนวย พิรุณสาร
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: สังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 อ681ค
Copy 1
Available
Copy 2
Available