รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = :

Report of the ... business trade and services survey Northeastern Region /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Main Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ, 2543
Subjects: สถิติการค้า
การค้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HF3800.55.A45T5 ส183ร 2546
Copy 1
Available
Copy 1
Available