ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

อัญชลี สุสายัณห์

Main Author: อัญชลี สุสายัณห์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พิบลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2545
Subjects: ไพร่
ไทย –– ภาวะสังคม
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่ 5, 2411-2453.
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS582 อ528ค 2545
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available