ชุดฝึกอรมเรื่องการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เล่ม 2 ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียน /

กรมวิชาการ

Corporate Author: กรมวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาราดพร้าว, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ห้องสมุดโรงเรียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z675.S3 ว546ช 2543
Volume ล.2 Copy 1
Available