ชุดฝึกอรมเรื่องการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เล่ม 5 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน /

กรมวิชาการ

Corporate Author: กรมวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาราดพร้าว, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ห้องสมุดโรงเรียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 116 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 101.
ISBN: 9742681902