การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว และการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่เกาะและชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด /

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

No Cover Image
Other Authors: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ตราด -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!