แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย /

โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544
Subjects: น้ำ –– ไทย –– การจัดการ –– วิจัย
แหล่งน้ำ –– ไทย –– การจัดการ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: GB790 น928 2544
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This