รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับสถาบันอุดมศึกษา /

สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544
Subjects: ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2349 ร451 2545
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available