ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP /

โดย สุวิมล กีรติพิบูล

No Cover Image
Main Author: สุวิมล กีรติพิบูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เทคโนโลยีการผลิตอาหาร –– การควบคุมคุณภาพ
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
อาหาร –– การควบคุมคุณภาพ
อาหาร –– การเจือปนและการตรวจสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TP372.6 ส882ร 2545
Copy 1
Available