รายงานการวิจัยเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านภาษาอังกฤษในปริบทสังคมไทย: ยุทธวิธีและแบบแผนการแปร =

(Intercultural Communication through English in the Thai Social Context: Strategies and Variation Patterns) /

โดย พรพิมล เสนะวงศ์

No Cover Image
Main Author: พรพิมล เสนะวงศ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. คณะโบราณคดี. ภาควิชาภาษาตะวันตก
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 2541
Subjects: การสื่อทางภาษา -- วิจัย
ภาษาอังกฤษ -- การพูด -- วิจัย
การสื่อสารกับวัฒนธรรม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: P94.6 พ249ร 2541
Copy 1
Available