การศึกษาชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมร้อยกรองของนายอรรถกร ถาวรมาศ /

ไกรสร อินทร์ช่วย

Main Author: ไกรสร อินทร์ช่วย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2545
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545.
Subjects: อรรถกร -- ถาวรมาศ -- ชีวประวัติ
อรรถกร -- พาวรมาศ -- ผลงาน
กวีนิพนธ์ไทย -- ประวัติและวิจารณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4200.A56 ก978ก 2545
Copy 1
Available