กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น :

เพื่อทรัพยากรมนุษย์และสังคมแห่งการเรียนรู้ /

ธีรศักดิ์ อัครบวร

Main Author: ธีรศักดิ์ อัครบวร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ์, 2545
Subjects: การพัฒนาชุมชน
การศึกษากับสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LC191 ธ654ก 2545
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 370.115 ธ654ก 2545
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available