ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ =

Research methodology in social sciences and humanities /

มนัส สุวรรณ

Main Author: มนัส สุวรรณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544
Subjects: วิจัย
สังคมศาสตร์ –– วิจัย
มนุษยศาสตร์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 ม165ร 2544
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 001.42 ม165ร 2544
Copy 60
Available