ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย :

การสำไปสู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น = The Local Wisdom in Tai-Puan Vernacular Houses : Transition to New Vernacular Architecture on Local Wisdom and Technology Based /

อรศิริ ปาณินท์

Main Author: อรศิริ ปาณินท์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เจ.พริ้น ท่าพระจันทร์, 2545
Subjects: สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทย -- วิจัย
สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- ไทย -- วิจัย
พวน -- ที่อยู่อาศัย -- วิจัย
บ้าน -- การออกแบบและการสร้าง -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA7435 อ379ภ 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Architecture, Research

Call Number: NA7435 อ379ภ 2546
Copy 4
Available