รายงานการวิจัยเรื่องความเหมาะสมในการถ่ายโอนสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

บทสะท้อนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย /

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546
Subjects: นโยบายการศึกษา -- วิจัย
การขยายโอกาสทางการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LC94.T5 ร451 2545
Copy 1
Available