สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 /

กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

Other Authors: สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. กองบริการการศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544
Subjects: โรคเอดส์
โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ส356 2544
Copy 1
Available