ศึกษาการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล /

สุนีย์ สำหนาว

Main Author: สุนีย์ สำหนาว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2545
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545.
Subjects: การแต่งกาย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GT1520 ส821ศ 2545
Copy 1
Available