จุลชีววิทยาทางอาหาร =

Food microbiology /

โดย สุมณฑา วัฒนสินธุ์

Main Author: สุมณฑา วัฒนสินธุ์
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
Subjects: จุลชีววิทยาทางอาหาร
จุลินทรีย์ในอาหาร
อาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information