อบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น 2538 เรื่อง Common pitfalls in medical practice /

โดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2538 ; บรรณาธิการ, สุชัย สุเทพารักษ์, ปัญญวีร์ ชัยยะศิริสุวรรณ, วัฒนา บุญภูมิ

Other Authors: การอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้นเรื่อง Common pitfalls in medical practice, สุชัย สุเทพารักษ์,, ปัญญวีร์ ชัยยะศิริสุวรรณ,, วัฒนา บุญภูมิ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Clinical Medicine –– congresses.
Internal Medicine –– congresses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W3ก528อ 2538
Copy 1
Available