การเปรียบเทียบผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรประเภทรับตรงที่ใช้วิธีรวมคะแนนต่างกัน : การรวมคะแนนดิบ กับการรวมคะแนนมาตรฐาน =

A COMPARISON ON THE RESULTS OF THE NARESUAN UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION QUATA SYSTEM USING DIFFERENT SUM METHODS: RAW SCORES AND STANDARD SCORES /

เลิศศักดิ์ ไชยศิลป์

No Cover Image
Main Author: เลิศศักดิ์ ไชยศิลป์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
การสอบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2353.26.T5 ล919ก 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available