การเปรียบเทียบผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรประเภทรับตรงที่ใช้วิธีรวมคะแนนต่างกัน : การรวมคะแนนดิบ กับการรวมคะแนนมาตรฐาน =

A COMPARISON ON THE RESULTS OF THE NARESUAN UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION QUATA SYSTEM USING DIFFERENT SUM METHODS: RAW SCORES AND STANDARD SCORES /

เลิศศักดิ์ ไชยศิลป์

No Cover Image
Main Author: เลิศศักดิ์ ไชยศิลป์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
การสอบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!