การศึกษาคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ของผู้พูดในเขตเมือง ซานเมืองและชนบท ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา /

ชนกพร อังศุวิริยะ

Main Author: ชนกพร อังศุวิริยะ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.
Subjects: ภาษาไทยถิ่นใต้ -- คำศัพท์
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- คำศัพท์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4195.56 ช133ก 2546
Copy 1
Available