ขุมทรัพย์แห่งปัญญาทางการพยาบาล :

คู่มือการสร้างประสบการณ์การค้นคว้าด้วยตนเอง /

ส่งศรี ดีศรีแก้ว

Main Author: ส่งศรี ดีศรีแก้ว
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักวิทยบริการ. งานบริการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : งานบริการ สำนักวิทยบริการ, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง
Subjects: Libraries, -- Nursing
Library -- Services
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: Z675.N8ส143ข 2541
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available