วิเคราะห์ภาพสะท้อนเศรษฐกิจสังคมชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทร้อยกรองในยุคการพิมพ์ (พ.ศ.2472-2503) /

วินัย สุกใส

Main Author: วินัย สุกใส
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.
Subjects: วรรณกรรม
วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมสังคมศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4200 ว621ว 2546
Copy 1
Available