วรรณกรรมกลอนลำของหมอลำทองสา สามสี บ้านนาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = THONGSA'S KLONLAM FROM BAN NASO KUDCHUM DISTRICT, YASOTHON PROVINCE /

สุภาภรณ์ มาตขาว

No Cover Image
Main Author: สุภาภรณ์ มาตขาว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: หมอลำ
เพลงพื้นเมืองไทย -- (อีสาน)
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: ML3758.T5 ส837ว 2546
Copy 2
Available
Copy 1
Available