รวมบทคัดย่อผลงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 /

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

No Cover Image
Corporate Author: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
Other Authors: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2544
Subjects: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม -- วิจัย -- สาระสังเขป
วิจัย -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5 ส229ร 2544
Copy 1
Being repaired Quick Book
Copy 2
Available